Raidījums "Veiksmīgs uzņēmējs"

- Kādas īpašības piemīt labam grāmatvedim? Ar ko ir jāsaskaras strādājot šo darbu. Plusi un mīnusi. 

Labam grāmatvedim noteikti jābūt zinošam, precīzam, jāpārzina likumi un MK noteikumi, nepārtraukti jāseko līdzi normatīvo aktu izmaiņām, jāspēj savlaicīgi reaģēt un izskaidrot uzņēmējam saprotamā valodā lietas būtību, kādēļ nepieciešams veikt izmaiņas vai ievērot noteiktu kārtību.

- Nedaudz par uzņēmumu - cik saprotu, tad piedāvājat grāmatvedības pakalpojumus. Kas ir jūsu klienti? Kā viņiem palīdzat? Ko no viņiem prasāt? 

Manis piedāvātais pakalpojumu komplekts aptver grāmatvedības kārtošanu uzņēmumiem un finanšu vadību un konsultāciju sniegšanu – par nodokļu piemērošanu, jaunu uzņēmumu dibināšanu un plānošanu, kopīgi izanalizējot visus plusus un mīnusus konkrētas uzņēmējdarbības formas izvēlē (SIA, IK vai pašnodarbināta persona) un nodokļu piemērošanā, piemēram, kādos gadījumos būtu lietderīgi un ekonomiski izdevīgi izvēlēties kļūt par MUN – mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju. Tajā pat laikā mans pienākums nebeidzas ar grāmatvedības datu apstrādi un atskaišu sagatavošanu. Kopā ar uzņēmēju nepārtraukti sekojam līdzi uzņēmuma attīstības dinamikai, analizējam situāciju, pārrunājam turpmākos plānus, kopīgi ar klientu meklējam jaunus risinājumus biznesa attīstībai. Mani klienti ir pārsvarā jauni uzņēmēji, kas ir uzdrošinājušies un sākuši savu saimniecisko darbību. Piemēram, jau dažu mēnešu laikā ir nākuši klāt tikai 2014 gadā dibināti uzņēmumi, kā arī šobrīd notiek darbs pie divu jaunu uzņēmumu dibināšanas. Ir arī tādi, kas jau darbojošies iepriekš kā pašnodarbinātas personas un sapratuši, ka nepieciešams jau kas nopietnāks, lai īstenotu savus biznesa attīstības mērķus, dibina SIA un paplašina savu darību.

- Pastāstiet par jaunajiem uzņēmējiem! Kā jūs viņiem palīdzat? Kā iedvesmojat nepamest iesākto? Kādi vispār ir jūsu novērojumi - vai jaunie steidz atvērt uzņēmumus, vai tomēr rīkojas ar apdomu?

Parasti doma par savu biznesu jau virmo prātā kādu laiku un brīdī, kad sasniegts jau maksimālais punkts, uzņēmējs ir gatavs savam biznesam. Bieži vien saskaroties ar realitāti un birokrātijas kalniem, cilvēks var sabīties un mest visu pie malas, bet vēlos piebilst, ka tieši šajā kritiskajā brīdī nedrīkst padoties, ir jāiet uz priekšu. Kopīgi izanalizējam plusus un mīnus, apspriežam un modelējam attīstības un risinājumu variantus. Un uzņēmējam ir liels atbalsts, ja viņš ir pārliecināts, ka par grāmatvedību kāds parūpēsies, kā arī viņam ir drošs atbalsts uz ko vienmēr paļauties. Savā darbības laikā esmu novērojusi, ka ir entuziasti, kas jau saplānojuši savu biznesu, tomēr, saliekot ciparus uz papīra nākas secināt, ka tiešī šāds biznesa modelis nav perspektīvs, pamet savu ideju un turpina strādāt algotu darbu, tomēr sadarbība veidojas ar tiem, kas ir atvērti pārmaiņām, jaunām idejām un mērķu modelēšanai. Kā arī cenšamies rast optimālu risinājumu, lai samazinātu ilgtermiņa finanšu riskus.     

- Kā jums liekas, kas ir veiksmes atslēga? Gribētos nedaudz pafilozofēt par tēmu veiksme un sakārtota grāmatvedība. Kā jūs iedvesmojaties, motivējat sevi ikdienā un darbā?

Ja runājam par veiksmi biznesā, tad es teiktu, ka veiksmes faktors, protams pastāv, bet veiksmīga biznesa pamatā tomēr ir liels ieguldīts darbs, uzdrošināšanās iziet no savas komforta zonas, darīt lietas, ko iepriekš neesi darījis, liela apņemšanās novest iesākto līdz galam un nepadoties. Grāmatvedībā pastāv normas un likumi, kas jāievēro, kur tiek fiksēti jau notikuši darījumi, grāmatvedību varētu uzskatīt kā stabilu pamatu un uzņēmuma sirdi, tomēr pats bizness var būt neparedzams, kas prasa iedziļināšanos, lēmumu pieņemšanu, spēju pārslēgties un pielāgoties dažādām situācijām un neparedzamām izmaiņām, prasmi kļūdīties, izdarīt secinājumus un virzīties uz priekšu, kā arī nepārtrauktu mācīšanos un jaunu nozaru un biznesa sfēru apgūšanu. Kā atslēgu varētu minēt prasmi domāt nestandarti – savādāk, kā ierasts, mēģinot atrast jaunus ceļus, kā nonākt pie mērķa. Piemēram, ja pieņemam, ka skudrai, kas stāv pie koka, jānokļūst uz konkrētas koka lapas, varbūtība, ka viņa tur nonāks, ir ļoti niecīga un arī būtu vajadzīgs ļoti ilgs laiks. Bet, ja skudra jau būtu uz lapas, varbūtība, ka viņa nokļūs lejā ir 100%. Tātad censties pieiet lietām no cita skatu punkta, modelējot iespējamos risinājuma variantus. Vai arī, piemēram, vecmāmiņa vienā istabā ar mazmeitiņu ada zeķes, mazmeitiņa viņai traucē, jo spēlējas ar dzijas kamoliņiem. Kāds risinājums? Standarta – ielikt mazmeitiņu sētiņā, bet vārbūt tomēr lai vecmāmiņa sēž un ada sētiņā? Risinājums ir vienmēr!

Un savā darbā gūstu gandarījumu no padarītā darba, redzot, ka mans ieguldījums nes augļus, jo biznesu varētu uzskatīt par veiksmīgu, ja tas, ko dari ir tas, kas patīk un ko mīli.


0
             

 .